P ř í k l a d y   r e a l i z o v a n ý c h   z a k á z e k
 

1995 - sousoší - Vinohradské divadlo, Praha
...klikněte pro zobrazení fotografie
 
1996 - sv. Antonín Poduánský - Mírové nám., Ústí nad Labem
 

 
2000 - brána Plzeňského pivovaru - Plzeň město
...klikněte pro zobrazení fotografie ...klikněte pro zobrazení fotografie
 
2001 - fasáda měšťanského domu - Tachov
...klikněte pro zobrazení fotografie ...klikněte pro zobrazení fotografie ...klikněte pro zobrazení fotografie

 

2002 - pískovcová kašna - Kralovice, okres Plzeň sever

 

2005 - žulová kašna - nám. Míru, Domažlice


 

2007 - žulové schody - zámek Kozel